Dyplomacja, Studia Wschodnie i Studium Humanitatis - oto nowe kierunki na Uniwersytecie Gdańskim | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 30.01.2015

Dyplomacja, Studia Wschodnie i Studium Humanitatis – oto nowe kierunki na Uniwersytecie Gdańskim

W nowym roku akademicki 2015/2016 na Uniwersytecie Gdańskim będzie można studiować trzy nowe kierunki: Dyplomacja, Studia Wschodnie oraz Studium Humanitatis – Tradycje Cywilizacji Europejskiej. Decyzję o powołaniu nowych kierunków podjął Uniwersytetu Gdańskiego na posiedzeniu w styczniu 2015 roku.

Rozbudowa Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

Nowe kierunki od roku akademickiego 2015/2016:

Dyplomacja

Na Wydziale Nauk Społecznych UG – kierunek adresowany jest do osób planujących związać swoją karierę zawodową z pracą w służbie dyplomatycznej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych i krajowych, w instytucjach odpowiedzialnych za nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów międzynarodowych, w mediach, fundacjach czy w przedsiębiorstwach krajowych i koncernach międzynarodowych.

Dyplomacja – to trzyletnie studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia realizowane na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. będą mieli do wyboru dwie specjalności: dyplomacja publiczna oraz dyplomacja społeczna.

Studia skierowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką międzynarodową, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej dyplomacji publicznej i społecznej w zróżnicowanych uwarunkowaniach geopolitycznych i kulturowych.

W module przedmiotów kierunkowych programu studiów znajdują się m.in. takie przedmioty jak protokół dyplomatyczny, historia dyplomacji, zasady savoir-vivre w dyplomacji, negocjacje międzynarodowe czy komunikacja międzykulturowa. Specjalność dyplomacja publiczna adresowana jest do osób przygotowujących się do pracy w placówkach służby publicznej. Wykładane będą m. in. przedmioty takie jak branding narodowy, służby specjalne w dyplomacji czy kulturowe aspekty dyplomacji. Druga ze specjalności – dyplomacja społeczna – pozwoli na zgłębianie zagadnień związanych z marketingiem społecznym, mediatyzacją życia społecznego czy rozwojem sieci globalnych. W programie studiów znajdą się również dwa lektoraty – języka angielskiego i języka francuskiego.

Aby zwiększyć szanse absolwentów na rynku pracy program studiów był konsultowany z przedstawicielami środowisk administracji państwowej (w tym placówek dyplomatycznych) i samorządowych oraz pomorskiego biznesu.

Program kształcenia umożliwi studentom zdobycie umiejętności zawodowych przydatnych do pracy zarówno w zagranicznej służbie państwowej (dyplomatycznej i konsularnej), jak i w instytucjach i organizacjach międzynarodowych. Dyplomacja to także kierunek przydatny dla osób zamierzających podjąć pracę w instytucjach administracji krajowej różnego szczebla i tych, które odpowiadają za nawiązywanie współpracy na arenie międzynarodowej z ramienia instytucji, organizacji, fundacji, przedsiębiorstw krajowych czy koncernów międzynarodowych.

Studia Wschodnie

Na Wydziale Filologicznym UG ze specjalnością „język rosyjski z językiem chińskim”, są odpowiedzią na aktualne potrzeby pracodawców, przede wszystkim firm prowadzących działalność gospodarczą na „rynkach wschodnich”. Studia przygotowują do zawodowego funkcjonowania w międzynarodowych relacjach gospodarczych i kulturowych związanych z szeroko rozumianym obszarem Wschodu.

Studia Wschodnie – to trzyletnie studia stacjonarne pierwszego stopnia realizowane na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. którzy rozpoczną studia w roku 2015 będą realizować specjalność „język rosyjski z językiem chińskim”. W latach następnych będą mieć do wyboru także inne specjalności, np. język rosyjski z językiem ukraińskim, język rosyjski z językiem łotewskim, język rosyjski z językiem litewskim, język rosyjski z językiem białoruskim czy język rosyjski z językiem japońskim.

Program studiów zakłada bardzo intensywną naukę dwóch języków od podstaw: języka rosyjskiego i drugiego języka należącego do wybranego obszaru kulturowego Wschodu (np. języka chińskiego), a także doskonalenie języka angielskiego w zakresie komunikacji biznesowej. zdobędą nie tylko poszukiwane umiejętności językowe, ale także wiedzę ekonomiczną i prawną. Studia oferują przedmioty teoretyczne i praktyczne, wyjaśniające m.in. konteksty społeczno-kulturowe, uwarunkowania gospodarcze, ekonomiczne i prawne, specyficzne dla obszaru i języka rosyjskiego, a także drugiego wybranego obszaru językowego.

Studia Wschodnie są odpowiedzią na aktualne potrzeby pracodawców, przede wszystkim firm prowadzących działalność na „rynkach wschodnich” – w Rosji i państwach azjatyckich.

Kierunek przygotowuje do zawodowego funkcjonowania w międzynarodowych relacjach gospodarczych i kulturowych związanych z szeroko rozumianym obszarem Wschodu. Absolwenci będą mogli podjąć pracę w korporacjach, firmach handlowych, agencjach reklamowych i informacyjnych, mediach, obsłudze ruchu turystycznego, izbach gospodarczych, urzędach państwowych, ambasadach i placówkach konsularnych, w dyplomacji i instytucjach politycznych, poszukujących osób posiadających nie tylko kompetencje w zakresie języka rosyjskiego i drugiego języka wschodniego, np. chińskiego, lecz także mających wiedzę i umiejętności realizacji zadań gospodarczych, ponadto posiadających orientację w regulacjach prawa handlowego i różnych aspektach kultury Wschodu.
Atutem kierunku będzie możliwość realizowania części programu studiów w uczelniach zagranicznych, np. w Chinach.

Studium Humanitatis – Tradycje Cywilizacji Europejskiej

Umożliwią studentom poznanie i zrozumienie istoty cywilizacji europejskiej, którą tworzyły dwa zasadnicze nurty wywodzące się ze starożytności – kultura grecko-rzymska i chrześcijaństwo; przygotowujące do pracy instytucjach związanych z badaniem, tworzeniem i upowszechnianiem kultury, m.in. w bibliotekach i muzeach, w szkolnictwie, w świetlicach i klubach środowiskowych, w turystyce krajowej i zagranicznej, w jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych.

Studium Humanitatis – Tradycje Cywilizacji Europejskiej – to trzyletnie studia stacjonarne pierwszego stopnia realizowane na Wydziałach Filologicznym oraz Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Celem kształcenia jest umożliwienie studentom poznania i zrozumienia istoty cywilizacji europejskiej, którą tworzyły dwa zasadnicze nurty wywodzące się ze starożytności – kultura grecko-rzymska i chrześcijaństwo. uzyskają nie tylko wiedzę z zakresu literatury, historii, historii sztuki, historii myśli religijnej i filozoficznej, rozwoju kultury, zjawisk społecznych, ale też – zależnie od wyboru specjalności – będą mogli poznać warsztat badawczy filologa lub historyka.

Absolwenci znajdą zatrudnienie we wszystkich instytucjach związanych z badaniem, tworzeniem i upowszechnianiem kultury, m.in. w bibliotekach i muzeach, w szkolnictwie, w świetlicach i klubach środowiskowych, w turystyce krajowej i zagranicznej, w jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych, uwzględniających w swojej działalności aktywność kulturalną. Przede wszystkim jednak absolwenci kierunku Studium Humanitatis – Tradycje Cywilizacji Europejskiej będą doskonale przygotowani do kontynuacji kształcenia na wszystkich kierunkach humanistycznych – filologicznych i historycznych, ale także np. na prawie, politologii, pedagogice, socjologii, dziennikarstwie czy muzykologii.

Autor

- dziennikarka Gazety Bałtyckiej.

Wyświetlono 1 Komentarz
Napisano
  1. anka12 pisze:

    Nauczania języków obcych wyzywa cię jako nauczyciel, zaufanie, komunikacji i sposób dostarczania materiałów, dołącz Preply nauczyciel praca Języka chińskiego w Gdańsku http://preply.com/pl/gdansk/oferty-pracy-dla-nauczycieli-języka-chińskiego

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>