Bezpłatne leki dla seniorów. Co należy wiedzieć? | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 31.08.2016

Bezpłatne leki dla seniorów. Co należy wiedzieć?

września 2016 roku wchodzi w znowelizowane w sprawie recept lekarskich, które reguluje zasady wystawiania i realizacji recept na bezpłatne produkty lecznicze dla osób, które ukończyły 75 rok życia.

leki

 

W województwie pomorskim spośród 2 307 70 mieszkańców – 62 104 to osoby w wieku 75-79 lat, 46 04 w wieku 80-84 lata i 37 077 w wieku powyżej 85 roku życia.

Receptę dla Seniora 75+ może wystawić wyłącznie:

  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
  • uprawniona pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej
  • lekarz posiadający wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych, zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa

W sytuacji, gdy nie ma lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który na co dzień opiekuje się seniorem – recepty na bezpłatne leki może wystawić inny uprawniony lekarz POZ zatrudniony lub wykonujący zawód u tego samego świadczeniodawcy np. w przychodni zdrowia.

Recepty dla Seniora 75+ nie może wystawić:

  • lekarz specjalista
  • lekarz POZ wystawiający recepty w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
  • lekarz POZ zatrudniony w innej placówce niż ta, do której pacjent jest przypisany

Jak wygląda dla Seniora 75+?

To standardowa recepta. W polu „uprawnienia dodatkowe” osoba uprawniona wpisuje symbol „S” (jeśli pacjent ma jeszcze dodatkowe uprawnienia, wówczas należy wpisać oba kody uprawnień i realizacja odbędzie się w wariancie najkorzystniejszym dla pacjenta) oraz poziom odpłatności z jakim byłaby realizowana na zasadach ogólnych (ryczałt, 30 proc. lub 50 proc.).

Farmaceuta realizujący receptę:

  • nie ma możliwości uzupełnienia uprawnienia „S”
  • nie weryfikuje uprawnień świadczeniodawcy ani osoby uprawnionej do wystawiania recept

Ważne: farmaceuta nie ma możliwości wpisania na recepcie kodu uprawnienia dodatkowego określonego symbolem „S”. Dlatego lekarz wystawiający receptę powinien koniecznie pamiętać o wpisaniu w polu „kod uprawnień dodatkowych” symbolu” S”.

Wydawanie odpowiedników leku zapisanego na recepcie z uprawnieniami „S” ograniczone jest tylko do leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych ministerialnym wykazem.

Wszystkie programy komputerowe wykorzystywane w pomorskich aptekach uwzględniają możliwość realizowania recept dla Seniora 75+ od września 2016 r.

Więcej informacji o bezpłatnych lekach dla seniorów R1; na łamach portalu branży medycznej: Medyczne Grono

źródło: Medyczne Grono

Autor

- dziennikarka Gazety Bałtyckiej.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika