AWFiS i Hydrobudowa Gdańsk S.A. podpisały umowę dotyczącą rozbudowy mariny Narodowego Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 3.06.2014

Będzie rozbudowa mariny Narodowego Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich

W dniu 2 czerwca 2014 roku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku reprezentowana przez JM Rektora prof. nadzw. dra hab. Waldemara Moskę podpisała umowę z Hydrobudową Gdańsk S.A. dotyczącą rozbudowy mariny AWFiS w Gdańsku-Górkach Zachodnich – II etap.

Foto: Beata Zarach

Foto: Beata Zarach

Rozbudowa będzie współfinansowana przez i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013, Osi Priorytetowej 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działania 6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny.

Prace obejmą:

1. Budowę pomostu stałego o długości 114,8 m z oświetleniem i mediami dla użytkowników pomostu od strony północnej (Oddział Morski Straży Granicznej, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa – SAR, Urząd Morski w Gdyni) wraz z doprowadzeniem mediów do pomostów pływających.

2. Wykonanie, dostarczenie i przycumowanie trzech pomostów pływających z wyposażeniem w punkty poboru wody i energii elektrycznej z oświetleniem.

3. Przebudowę przyczółka na połączeniu pomostu stałego z lądem.

4. Roboty rozbiórkowe istniejącego pomostu.

5. Roboty czerpalne w obszarze projektowanej przystani z umocnieniem dna przy nabrzeżu obudowy brzegu.

6. Ustawienie docelowe przystanku tramwaju wodnego na końcu projektowanego pomostu.

7. Wydzielenie ogrodzeniem strefy odpraw w rejonie linii cumowniczej pomostu, będącej w użytkowaniu Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Termin rozpoczęcia prac został ustalony na 2 czerwca 2014 r., natomiast zakończenie przewidziano na 31 marca 2015 roku.

Autor

- niezależny serwis informacyjno-publicystyczny.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika