Czy atrakcyjny teren w centrum Gdyni przejdzie w ręce prywatne? | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 29.06.2017

Czy atrakcyjny teren w centrum Gdyni przejdzie w ręce prywatne?

Czy na obecnym terenie Parku Rady Europy w Gdyni powstanie nowy dom towarowy? Jest to bardzo prawdopodobne!

zdecydował się oddalić skargę miasta Gdyni wyrokiem z dnia 14.06.2017 roku w sprawie bardzo atrakcyjnego terenu Gdyni Parku Rady Europy naprzeciwko Teatru Muzycznego w Gdyni. O tą sprawę pytam rzecznika prasowego Urzędu Miasta w Gdyni Sebastiana Drausala.

Jak i kiedy powstał spór?
Wniosek o zwrot został złożony w 2007 r.

Jakie konkretnie argumenty podnosili byli właściciele obecnego Parku Rady Europy w Gdyni w celu odzyskania terenu?
Spadkobiercy byłych właścicieli opierają swoje żądanie na twierdzeniu, że cel wywłaszczenia nie został na spornym terenie zrealizowany.

Czy pozew byłych właścicieli opierał się o dokumenty, a jeśli tak to o jakie?
W niniejszej sprawie organem prowadzącym postępowanie był w I instancji – Miasta Gdańska, wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej, zaś w II instancji – Pomorski. Wnioskodawcy kierowali swoje pisma (wraz z ewentualnymi załącznikami) do organów, nie zaś do Gminy Miasta Gdyni, która jest stroną tego postępowania.

Czy obecny wyrok Sądu Administracyjnego wydany w dniu 14.06.2017 roku jest wynikiem przewodu Sądowego z błędami proceduralnymi?

Dopiero po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 14 czerwca 2017 r. będzie możliwa ocena, czy i jakich naruszeń dopuścił się WSA przy rozpoznawaniu skargi.

Ile Miasto wydało na dotychczasowy spór toczący się przed Sądem Administracyjnym?
Opłata od skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego wyniosła 200 zł. Opłata za sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku z dnia 14 czerwca 2017 r. wyniosła 100 zł. Są to jedynie koszty poniesione z tytułu postępowania przed sądem administracyjnym.

Jak Pan myśli, co nowi właściciele oczywiście po rozpoznaniu kasacji zrobią z tym bardzo atrakcyjnym terenem Gminy Gdynia?
Miasta Gdyni nie ma żadnej wiedzy na temat zamierzeń spadkobierców byłych właścicieli nieruchomości.

Dziękuję rzecznikowi UMG za udzielenie wywiadu.

Warto zauważyć, że kasacja wyroku jest możliwa w przypadku, gdy strona na etapie postępowania podnosi argumenty formalne, tak więc należy stwierdzić, iż w tej sprawie są minimalne szanse na uwzględnienie kasacji. Jest bardzo prawdopodobne, że obecny Park Rady Europy zamieni się w kolejny dom towarowy lub ogromny supermarket, gdyż jak stwierdził rzecznik miasta Gdyni, miasto nie będzie miało wpływu na to jak właściciele zagospodarują ten niezwykle atrakcyjny teren w centrum Gdyni. Jedynym rozwiązaniem a tym samym zachowaniem parku i realizacji planów miasta jest wykup przez miasto tego terenu.

Autor

- dziennikarz śledczy Gazety Bałtyckiej, kierownik redakcji ds. rozwoju. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika