Gdynia. Będzie Wielka Debata Historyczna? | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 2.11.2016

Gdynia. Będzie Wielka Debata Historyczna?

W 2016 roku Gdynia skończyła 90 lat, ale jej historia zaczyna się w 1253 roku czyli 763 lata temu i dotyczy bardzo ciekawej wsi, która w 2016 roku jest jednym z najlepiej rozwijającym się miast w Polsce.

gdynia

Wielka Debata Historyczna związana z Gdynią w 2017 roku – coraz bliżej. Debatować będą władze Gdyni, mieszkańcy, dziennikarze, historycy, organizacje związane z historią Gdyni i ludzie, którym Gdynia jest bliska.

Propozycje debaty z podziałem na okresy:

 1. Od 1253 do 1918 roku.
 2. Od 1918 do 1926 roku.
 3. 1926 – 1939 do dnia 1.09.1939 roku.
 4. Od dnia 1.09.1939 roku do dnia 28.03.1945 roku.
 5. Od dnia 28.03.1945 do roku 1990 roku .
 6. Od roku 1990 do 2016 roku .

Przedmiotem tematycznej Wielkiej Debaty Historycznej może być:

 1. Ludność w Gdyni.
 2. Mniejszości i narodowości zamieszkujące w Gdyni od 1253 do 2016 roku.
 3. Historia gospodarki i jej wpływ na rozwój Gdyni oraz Polski.
 4. Gdynia w czasie I Wojny Światowej.
 5. Gdynia w okresie międzywojennym.
 6. Gdynia w okresie II Wojny Światowej i straty w ludności oraz skutki w gospodarce.
 7. Gdynia w okresie PRL, rozwój miasta w czasie komunizmu, gospodarka, ludność, praca.
 8. Gdynia i związki wyznaniowe oraz wpływ Kościoła Rzymsko-Katolickiego na losy Gdyni.
 9. Losy ludności Żydowskiej w Gdyni – antysemityzm w latach 1926 a 1939.
 10. Wpływ Marynarki Wojennej na Gdynię.
 11. Gdynia w literaturze i prasie.
 12. Gdynia w latach 1990 a 2016 rokiem.
 13. Gdynia i w latach 1990 a 2016 rokiem.
 14. Budownictwa w Gdyni od 1253 do 2016 roku.
 15. Historia ekonomii w Gdyni w latach 1926 – 2016 roku.

Dyrektor dr Jacek Friedrich jest zainteresowany zorganizowaniem Wielkiej Debaty Historycznej w Gdyni 2017 roku, w dniu 20.09.2016 roku wystąpił do Prezydenta Miasta Gdyni z wyrazem chęci zorganizowania przedmiotowej debaty.

Pomysł na zwołanie Wielkiej Debaty Historycznej jest moją inicjatywą i mam nadzieje, że Gdyni przychylą się do tego pomysłu.

Autor

- dziennikarz śledczy Gazety Bałtyckiej, kierownik redakcji ds. rozwoju. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika