Nasza interwencja pomogła! Władze Gdyni inwestują | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 20.07.2017

Nasza interwencja pomogła! Władze Gdyni inwestują

Przedstawiam w wywiadzie z Mają Studzińską z referatu relacji medialnego Urzędu Miasta Gdyni, sukces Gazety Bałtyckiej.

W październiku 2015 roku opisałem problemy mieszkańców Gdyńskiej Dzielnicy Leśne.

Nowe rozwiązanie dla gdyńskich Działek Leśnych

Przypomnijmy, że problem polegał na tym, iż mieszkańcy nie mają możliwości przemieszczenia się z ulicy Morskiej do centrum Gdyni tj. nie ma przyjścia do ulicy 10 Lutego. W wyniku naszej interwencji podjęły inwestycje przebudowy węzła komunikacyjnego, między ulicami Morskiej a 10 Lutego.

W niniejszym artykule pytam o szczegóły inwestycji.

1. Czy planowana modernizacja skrzyżowania ulicy Podjazd i 10 Lutego będzie uwzględniała uwagi zgłoszone przez Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie ograniczonego przejścia ruchu pieszego z ulicy Morskiej na ulice 10 Lutego?
Znaczenie dostępności jest jednym z ważniejszych zadań, które władze miasta stawiają wysoko w polityce przestrzennej. Planowana przebudowa skrzyżowania ul. 10 lutego z ulicami Dworcową i Podjazd zakłada m.in. budowę ronda rowerowego w rejonie budynku Dworca PKP wraz z ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Podjazd i Morskiej. Ciąg pieszo-rowerowy wybudowany zostanie na odcinku od rejonu ronda, pod istniejącym wiaduktem kolejowym do schodów zejściowych do tunelu pieszego pod torami PKP przy ul. Morskiej, co niewątpliwie ułatwi przedostanie się na drugą stronę rowerzystom, osobom niepełnosprawnym oraz wózkom dziecięcym z ul. Morskiej na ulicę 10 Lutego. Dodatkowo wykonana zostanie także pieszo-rowerowa nad ul. Podjazd (od strony ul. 10 Lutego), łącząca tereny Al. 17 Grudnia z terenami przy Dworcu PKP.

2. Czy po przeprowadzonej modernizacji skrzyżowania ulicy Podjazd i 10 Lutego obywatele Gdyni w tym matki z dziećmi i wózkowicze będę mogli przejechać z ulicy Morskiej do centrum Gdyni w tym ulicy 10 Lutego ?
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Podjazd umożliwi, w obrębie terenu objętego inwestycją, przemieszczanie się osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi w wózkach z ul. Morskiej na ulicę 10 Lutego oraz do centrum Gdyni.

3. Jaki jest koszt planowanej modernizacji skrzyżowania ulicy Podjazd i 10 Lutego ?
Wartość umowna robót: 20.161.596,34zł. Brutto.

4. Jaki jest termin rozpoczęcie prac ?
24 lipca br. nastąpi podpisanie z wykonawcą wraz z przekazaniem placu budowy.

5. Jaki jest termin zakończenia prac ?
Planowane zakończenie robót: 31.05.2018 r. Jednocześnie informuję, iż projekt rozbudowy skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jest udostępniony na stronie internetowej:
http://gdynia.pl/bip/roboty-budowlane,6434/rozbudowa-skrzyzowania-ulicy-10-lutego-z-ulicami-dworcowa-i-podjazd-w-gdyni-wraz-z-budowa-kladki-pieszo-rowerowej-nad-ul-podjazd-jako-i-etap-rozbudowy-ulicy-10-lutego,485802

Dziękuję za rozmowę.

Autor

- Zastępca Redaktora Naczelnego Gazety Bałtyckiej, dziennikarz śledczy. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika