0 komentarzy

Orientacja przestrzenna jako ważny element zrozumienia otaczającej rzeczywistości cz. 1

Umiejętność orientacji w przestrzeni jest niezbędna, by zrozumieć otaczającą każdego człowieka rzeczywistość i by czuć się w niej pewnie i bezpiecznie. Zarówno dorosły jak i dziecko chcą wiedzieć Więcej...

0 komentarzy

Jak kształtuje się u dzieci umiejętność klasyfikowania obiektów?

Klasyfikacja ma duże znaczenie w kształtowaniu pojęć zarówno u dzieci jak i dorosłych. Pozwala ona na lepsze zrozumienie i porządkowanie świata, a także na swobodne komunikowanie się z innymi poprzez używanie Więcej...

0 komentarzy

Znaczenie rytmów w kształtowaniu umiejętności matematycznych cz. 2

Umysł człowieka wyszukuje w danym zjawisku lub sytuacji regularności i reaguje na nie poprzez swoje działanie i mowę. Dzięki temu w umyśle tworzą się tzw. reprezentacje, czyli obrazy odnoszące się do Więcej...

0 komentarzy

Znaczenie rytmów w kształtowaniu umiejętności matematycznych cz.1

Słowo rytm zazwyczaj wywołuje skojarzenia związane z tańcem i muzyką. Rzadziej myśli się o nim w kontekście aktywności człowieka, czyli powtarzalności pewnych czynności, takich jak mycie, ubieranie się, Więcej...

0 komentarzy

Zabawa tematyczna a stereotypy

 U dzieci stereotypy związane z pełnieniem ról społecznych i zawodowych kształtują się pod  wpływem domu rodzinnego, środowiska rówieśników oraz placówek dydaktyczno-wychowawczych, tj. przedszkola Więcej...

0 komentarzy

Zabawa jako pierwsza ,,nauczycielka” dziecka

Zabawa jest dominująca formą aktywności dziecka do 6 roku życia. To dzięki niej dzieci lepiej poznają i uczą się wielu niezbędnych informacji o świecie, o sobie samych, o osobach z najbliższego otoczenia, Więcej...

0 komentarzy

Rola dorosłego w poznawaniu świata przez dziecko

Wielu dorosłych nie zdaje sobie sprawy z tego, jak duży wpływ mają ich postawy i działania na świat dziecka. Jako pierwsi przewodnicy rodzice pokazują dziecku świat, to od ich zaangażowania w dużej mierze Więcej...Moto Replika